Disclaimer

BeauVivity, 

is een samenwerkingsverband van zelfstandige consulenten en begeleiders in Nederland en België op het gebied van welzijn en schoonheid. 

Wij selecteren onze samenwerkende partners met grote zorg. Onze samenwerkende partners zijn met nadruk zelfstandig en werken niet in opdracht van BeauVivity, HealthPointe en of Amway en zijn derhalve zelf verantwoordelijk voor de informatie die wordt gegeven alsook de kwaliteit van consultatie en begeleiding. Neem voor verdere informatie contact op met de samenwerkende partner.

Disclaimer met betrekking tot het HealthPointe Program en Body Cleansing program

Het HealthPointe Program en het Body Cleansing Program zijn niet bedoeld om persoonlijk advies van een arts te vervangen. We raden elke lezer aan om hun arts te raadplegen voordat ze met dit of een ander gewichtsbeheersing, trainings- of lifestyleprogramma beginnen. Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, mogen niet deelnemen aan de programma's zonder hun arts te raadplegen. Mensen met diabetes type 1 moeten ook hun arts raadplegen voordat ze met het HealthPointe programma beginnen. Mensen met een BMI lager dan 20 en hoger dan 34 zijn uitgesloten van deelname zonder expliciete toestemming van hun huisarts.

Nutrilite Mariadistel
Gebruik Nutrilite Mariadistel, onderdeel van het Body Celansing Program, niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Als u lijdt aan een lever- of galwegaandoening of verstopping van de galwegen/galstenen, wordt het gebruik van Nutrilite Mariadistel afgeraden. Als u medicijnen gebruikt, dient u uw arts te raadplegen.


Volg altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking van de Amway-producten en volg de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. 


Deelnemers aan de programma's HealthPointe Program en Body Cleansing Program doen dit op eigen verantwoording. Tevens is en blijft het de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om verantwoord met de aangeboden informatie om te gaan. BeauVivity en of Amwaysluiten elke aansprakelijkheid uit voor persoonlijke en/of andere verliezen die zouden kunnen voortvloeien uit de gegeven aanbevelingen. 


Ondersteunende materialen en merknamen 

De ondersteunende materialen van Network TwentyOne en Amwayworden onafhankelijk van BeauVivity vervaardigd. De BeauVivity adviseurs zijn en werken zelfstandig en vertegenwoordigen Amway in geen enkele officiële hoedanigheid. ARTISTRY en NUTRILITE zijn geregistreerde handelsnamen van Amway.

BeauVivity & HealthPointe zijn geregistreerde handelsnamen.

Voor contact Info@BeauVivity.com.

Voor contact met onze klantenservice  klik hier.